Photography by Flo Nitsch
Styled by me @veronika.dorosheva
;
veronika dorosheva ZALANDO ELEVATED STREETWEAR